Tiden som förtroendevald

All good things has to end! Har någon klok person sagt, och det är sant. Jag har under 5 år, arbetet som förtroendevald för Unionen på min arbetsplats, en stor klubb med många medlemmar och få aktiva. En intressant och spännande tid i min karriär, dessa fem år har gett mig mycket ny erfarenhet. En lärorik tid, som har lärt mig mycket om människor, ledarskap, projekt, fackets betydelse, lagar och avtal och massor med annat. Samt en massa nya bektanskaper runt om i Sverige, som varit ett stort plus.

Jag kommer för det mesta att se tillbaka på dessa åren med glädje. Att jobba fackligt är tufft, men ger mycket tillbaka, ett bra sätt att ge något till sina kollegor. Vara det stödet som man ibland inte får från sina chefer eller personalavdelningen. Arbetslivet idag kan vara tufft och då är det skönt att ha en ”oberoende” part att prata med, någon som tar tillvara arbetstagarensintresse och ser till individens bästa. Facket har mycket att erbjuda och som jag tror är viktigt för framtiden inom den svenska modellen på arbetsmarknaden. En kraft att räkna med, som förhoppningsvis kommer att växa sig starkare.

Unionen, det fack som jag tillhör, satsar nu mycket på att växa och att kunna påverka framtiden på den svenska arbetsmarknaden! Min personliga uppfattning är att det måste finnas någon part som tar tillvara våra intressen, man skall veta att arbetsgivarna ligger inte på latsidan… de jobbar kraftigt med att försämra våra villkor och förmåner.

Framtiden för mig; vem vet.. jag kanske kommer tillbaka som förtroendevald i någon form eller inte. Just nu fokuserar jag på mitt ordinarie jobb.

Stor tack till alla Unionare där ute för denna tiden. Ta hand om varandra!

 

Mvh

Anders

fd förtroendevald.

1 man 8 svek – hur är det möjligt?

Följande är lånat från http://www.etc.se, men det är bara och hålla med. Att en man, en politik kan göra så stor skada på så kort tid. Helt klart en bedrift men åt fel riktning.

 

 

Läs och begrunda.. vart är Sverige på väg?

1. Arbetslinjen blev bidragslinjen

”Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering är att skapa förutsättningar för fler jobb så att fler människor kan gå från bidrag till eget arbete.” Alliansens valmanifest, 2006

Han lovade att sätta folk i arbete – det blev precis tvärtom. Istället har massarbetslösheten bitit sig fast. Sedan Reinfeldt kom till makten har 40?000 ­personer förlorat jobbet.

Andelen av befolkningen som jobbar är idag mindre än när Reinfeldt tog över. Dessutom lever fler på bidrag. Alltså, tvärt emot vad han lovade. 1,5 miljoner svenskar står utanför a-kassan och färre sjuka får ersättning. Därför skjuter socialbidragen i höjden. På två och ett halvt år har försörjningsstödet ökat med 30 procent. Bidragsberoendet ökar mest bland långtidsarbetslösa. 30?000 är fast i Fas 3. Systemet som av kritiker kallas ”modernt slaveri” leder få till arbete. Dessutom är det dyrt. Bidragen till arbetsgivarna som tar emot Fas 3:are kommer under 2012 att stiga till två miljarder kronor.

– Våra förändringar har lett till 120 000 nya jobb, sa Fredrik Reinfeldt i maj 2011.

Nonsens, säger en rad tunga forskare som sågar jobbpolitiken vid fotknölarna.

– Vi kan inte säga om jobbskatteavdraget har gett några effekter över huvud taget, säger Eva Mörk, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Ännu skarpare kritik kommer från Magnus Henrekson, chef för institutet för Näringslivsforskning.

– Ökad sysselsättningsgrad kan inte åstadkommas genom dagens ensidiga fokus på sänkt skatt på arbete, skriver han i en rapport.

Eigil Söderin

 

2. Vi ska jobba tills vi är 75

”Alla har rätt till en trygg och innehållsrik ålderdom. Men också till att träffa sina egna val.” Fredrik Reinfeldt i sin första regeringsförklaring, oktober 2006
År för år har budskapet blivit allt tydligare. Nu heter det inte längre att den som arbetat hårt har förtjänat att pensionera sig vid 65. Reinfeldt vill att vi ska arbeta tills vi fyller 75. Minst.

Reinfeldt har poängterat att alla svenskar på ålderns höst har rätt till människovärde och självbestämmande. Men han ville redan 2006 ”uppmuntra” oss att arbeta längre, eftersom att vi – generellt – lever och har hälsan längre.

Med tiden har tonen skärpts. Senast i Almedalen sa statsministern att ”drivkrafterna ska ställas in” så att färre lämnar arbetsmarknaden vid 65.

– Ja, jag hoppas det, besvarade han en fråga om han kommer att arbeta när han är 80.

Och nu i veckan förtydligar Reinfeldt ytterligare regeringens linje. Arbetslivet kan snart sträcka sig till 75 år, säger han till Dagens Nyheter.

– De länder som vi möter i öppen konkurrens har inte våra välfärdsambitioner. Dessa länder lägger inte in skatter och avgifter på produktion för att finansiera stora pensionssystem och välfärdslösningar. Och då blir frågan: håller vår ekvation?

Andreas Gustavsson

 

3. Struntar i jämställdheten

”Alliansen har genomfört en rad reformer för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden…Jämställdhetsbonusen uppmuntrar föräldrar till ett jämställt uttag av föräldraledighet.” valmanifestet, 2010

Faktum är att Sverige inte längre är världsbäst på jämställdhet. Och det är Reinfeldts konservativa politik som drar oss tillbaka i utvecklingen.

Sedan 2008 toppar Sverige inte längre World Economic Forums årliga jämställdhetsmätningar. Istället har vi blivit omsprungna av våra nordiska grannländer och ligger numera på fjärde plats i listan.

Reinfeldts jämställdhetsbonus har inte heller gett några större resultat. Sedan den infördes 2008 har antalet dagar som pappor tar ut föräldrapenning ökat från drygt 21 procent till 23,7 procent.

Med den ökningstakten kommer papporna att ta ut hälften av dagarna år 2035.

En ny diskrimineringslagstiftning har införts. Däremot sviker Reinfeldt löftet att ta bort lagen om tvångssterilisering på personer som genomför ett könsbyte.

Klara Strandberg

 

4. Bankernas bästa vän

”Man måste ha utgångspunkten att det är ägare som måste ta ansvaret. Vi kan inte acceptera att skicka notan till skattebetalarna.” Fredrik Reinfeldt talar om banker i intervju med Dagens Industri med anledning av EU-krisen, oktober 2011

När finanskrisen slog till skyndade Reinfeldt till storbankernas räddning. Fyra år senare? De har tjänat 200 miljarder kronor.

I tisdags gick finansminister Anders Borg till angrepp mot de fyra stora: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

– Jag tycker att det är provocerande att de upprätthåller sin lönsamhet genom att ha väldigt vida räntemarginaler mot hushållen, sa han till Svenska Dagbladet.

I klartext påstår Borg att han tycker att det är för dyrt att låna pengar från bankerna jämfört med vad bankerna själva får betala för att ta in nytt kapital.

Den här sortens mediala utspel mot finansinstituten har skett frekvent. Och oftast väljer statsministern att skicka fram just Borg för att vädra ”svenska folkets frustration”, för att citera Reinfeldt.

Regeringen nämner mer sällan hur bankerna skyndsamt bäddades in i ett statligt garantiprogram när marken under dem rämnade, eller att det från regeringens sida finns en kronisk motvilja mot att påtvinga finansmarknaden regleringar.

Konsekvensen är att en bank riktigt billigt kan fylla på kassan hos staten, medan en privatperson i behov av kapitaltillskott måste hjälpa till att öka bankens vinst.

Konsekvensen är, översatt till kronor, att de fyra storbankerna 2008 till 2011 tjänade 205 miljarder – efter skatt.

Andreas Gustavsson

 

5. Abdikerat i klimatfrågan

”Sverige är och ska vara ett föregångsland för god miljö och hållbar utveckling, både nationellt och internationellt.” Fredrik Reinfeldt i senaste regeringsförklaringen, 2011

Naturskyddsföreningen anser att Reinfeldt har gett upp klimatfrågan, att han har ”abdikerat”. Sverige rasar nu på den globala miljötopplistan.

Naturskyddsföreningen har sedan 1985 undersökt om sittande regering håller sina miljölöften. Betyget för hur Reinfeldt skötte sig 2006–2010? Underkänt.

Detta trots att Sverige hade alla möjligheter att göra avtryck som EU:s ordförandeland vid det totalt misslyckade klimatmötet i Köpenhamn.

Detta trots att Reinfeldt vid sitt första riksdagsuppträdande som statsminister deklarerade:

– Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen.

Kritiken från Naturskyddsföreningen omfattar allt från uranbrytning, slopad skatt på handelsgödsel och upphandlingsförfaranden inom det offentliga till vargjakt, Förbifart Stockholm och steg mot ny kärnkraft.

Fler än svenska miljögrupper noterar att det finns grova avvikelser mellan retorik och praktik. Climate Action Networks har tittat närmare på hur Sverige globalt förhåller sig vad gäller generell och internationell klimatpolitik. I den första kategorin har Sverige sedan 2007 dalat från plats 10 till 34, och i den andra kategorin från 7 till 42.

Reinfeldt hade under klimatmötet i Durban, Sydafrika, tillfälle att revanschera sig.

För att inte ha tagit ägaransvar för statliga Vattenfall, som på kontinenten släpper ut mer växthusgaser än hela Sverige.

För att inte ha motverkat att de svenska utsläppen ökade med elva procent under 2010.

Bland annat.

Reinfeldt kunde ha rest till Durban och delat med sig av hur det är att vara statsminister i ett land som har förutsättningar att ställa om till 100 procent förnyelsebar energi.

Han valde att stanna hemma.

Andreas Gustavsson

 

6. Riskkapitalister tar över vården

”Alliansen har genomfört flera reformer för förbättrad kvalitet och tillgänglighet, liksom för att förstärka patientens valfrihet i vården.” Alliansens valmanifest, 2010

Kvalitet och valfrihet är ledorden i den Reinfeldtska politiken. Resultatet är ett helt annat: miljarder av ­skattepengar rullar ur landet och patient blir kund.

En rapport från SNS (Studieförbundet för Näringsliv och samhälle) visar att det inte går att bekräfta att Reinfeldts reformer för valfrihet innebär några förbättringar av den offentliga sektorn. Snarare motsatsen. Inom Carema, som är landets största vårdgivare, finns exempelvis ­uppenbara kvalitetsbrister. Personalen på äldreboenden tvingas väga blöjor och bortse från de boendes basala behov för att minimera ägarnas utgifter.

Valfrihetsreformerna har också blivit en dyr historia. I huvudstaden Stockholm har landstingsrådet Filippa Reinfeldt experimenterat fritt med olika privatiseringsmodeller. En av dem är de uppmärksammade ”avknoppningarna”, där kommunala vårdcentraler sålts till arbetande inom verksamheten för en spottstyver. En av dem är Serafen som såldes för 694?500 kronor 2007. Tre år senare såldes verksamheten vidare för 20 miljoner.

Att den offentliga sektorn privatiserats innebär också att miljarder skattepengar försvinner ur landet via riskkapitalbolag. Under 2009 plockade de 15 största privata koncernerna inom vård, skola och omsorg ut tre miljarder i vinst från våra skattepengar. Sedan dess har pengarna fortsatt att flöda ur landet samtidigt som statsminister Reinfeldt fortsatt att prata om kvalitet, valfrihet och trygghet.

Klara Strandberg

 

7. Sveket mot demokratin

”Den arabiska våren är ett fantastiskt uttryck för människans frihetslidelse. En människors kamp för frihet, demokrati och rättfärdighet. En kamp Sverige gett och fortsatt ger vårt stöd.” Reinfeldts regeringsförklaring, 2011

Två svenskar tillfångatas under ett journalistiskt uppdrag för att klargöra utrikesminister Bildts roll i människorättsbrotten i Etiopien. Istället för att agera för demokratisk pressfrihet gör Reinfeldt ingenting.

I juni förra året tillfångatogs journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye av den etiopiska regimen. De anklagades för terrorbrott efter sitt samröre med befrielsegruppen ONLF och dömdes senare till elva års fängelse.

Utrikesminister Carl Bildts första kommentar efter tillfångatagandet:

–?Det här är ju ett område vi har avrått från att resa till, för det är ett farligt område.

Snart framkommer det att journalisterna var i området för att undersöka om oljebolaget Lundin Petrolerums förehavanden kan ha bidragit till de brott mot mänskliga rättigheter som pågår i landet. Under perioden då bolaget diskuterade en affär med Etiopien satt Bildt själv i bolagets styrelse.

Trots Bildts uddlöshet vad gäller att befria svenskarna – och jävsituation – har Reinfeldt låtit utrikesministern sitta kvar ostörd på sin plats.

Klara Strandberg

 

8. Sverige slits isär

”Sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor.” P1, 26 januari 2011

Sedan Reinfeldt kom till makten har ett enormt gap öppnat sig mellan fattig och rik. Vi har nu de största skillanderna på 20 år – och de bara växer.

Sedan 2006 har den fattigaste tiondelen av befolkningen förlorat 600 kronor – varje månad. Samtidigt har de rika ökat sina inkomster med 14?900 kronor i månaden.

Ojämlikheten har ökat betydligt snabbare än i de flesta andra OECD-länder. Slovakien, Tjeckien, Norge, Danmark och Slovenien är numera mer jämlika än Sverige.

Eigil Söderin

Jämlikhetsanden, vilket samhälle vill du leva i……

”Att släppa loss storbolagen och låta vinstmotivet löpa amok är inget bra recept för att skapa en drägligare värld.” Tom Scholtz, intervju med Sierra Club.

”Fattigdom är inte detsamma som att inneha en viss liten mängd tillhörigheter. Inte heller är fattigdom bara en relation mellan mål och medel. Framför allt är fattigdom en relation mellan människor. det handlar om social status…. Den har vuxit fram som en förhatlig klass klyfta.” Marshal Sahlins, Stone Age Economics.

Första sommarboken som jag har läst är Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Picket. Boken i sig är en sammanfattning av en massa undersökningar och statistik som gjorts av hur jämnlikhet eller snarare bristen på den påverkar hur vi lever och hur vi mår. Boken tar upp sjukdomar, utbildningar, förväntad livslängd och mycket mera. Det har varit en intressant läsning.

Richard och Kate tar läsaren igenom många olika scenarion som inträffar i vårt moderna samhälle.
– Den förväntade livslängden öker inte för samhällen med hög nationalinkomst per person, utan endast för de samhällen med låg nationalinkomst.
– Bland de rika länder har hälsorelaterade och sociala problem ett nära samband med ojämlikhet
– Hälsorelaterade och sociala problem har endast ett svagt samband med den genomsnittliga nationalinkomsten per person bland rika länder.
– I mer jämlika länder är andelen som instämmer i att man kan lita på de flesta människor högre.
– Kvinnors status är högra i länder med låga inkomstskillnader, där jämlikheten är större.
– Länder med låg inkomstskillnad ger högre bidrag
– I mer ojämlika länder lider fler av psykisk ohälsa
– I mer ojämlika länder är användningen av illegala droger vanligare än i mer jämnlika länder.
– I mer ojämlika länder är fler barn överviktiga
– I mer ojämlika länder är fler vuxna feta
– I mer ojämlika länder är femtonåringarnas resultat i matematik och läsförmåga sämre
– i mer ojämlika länder är antal tonårsfödslar fler.
– I mer ojämlika läner är mord vanligare
– I mer ojämlika länder är mobbning och konflikter mellan barn vanligare
– I mer ojämlika länder sitter fler i fängelse
– I mer ojämlika länder är den sociala rörligheten lägre
– I mer ojämlika länder är hälsorelaterade och sociala problem vanligare
– I mer jämlika länder återvinner man högra andel av sitt avfall

Länder med starka fackföreningar som jobbar för arbetarna och med att skapa större jämlikhet samt minska klassklyforna, i dess länder har man kommit längre med jämlikhet och i dessa länder är det också mindre ojämlikt och därmed mindre sociala problem. Det måste också finnas en politisk vilja att skapa ett samhälle med förutsättningar för alla. Politiker och fackföreningar kan göra effektiva insatser för att skapa fler och mindre ojämlika samhällen.

Tyvärr går Sverige idag med bland annat ändrade regler för arbetslösa och sjuka, mot ett samhälle som snart kommer att få ta del av de olika problem som finns i mer ojämlika samhällen än vad Sverige är idag. Frågan för mig är hur vill vi leva i Sverige? Ett mer jämlikt samhälle, är också ett betydligt tryggare samhälle. Ett samhälle med mindre brott och där fler kan ta del av den välfärd som samhället erbjuder. Hur vill du ha det?

För dig som är intresserad av att veta mer om jämlikheten och hur den påverkar våra samhällen, kan jag rekommendera boken Jämlikhetsanden.

 

Fem myter om arbetsrätten!

Tror du att tre varningar leder till uppsägning? Då har någon lurat dig. Här är fler myter inom arbetsrätten.

Myt 1: Alla medarbetare har rätt till 5 minuters paus varje timme.

Sanning: ”Nej, någon sådan regel finns inte i arbetsrätten. Antalet pauser och längden på dem beror på hur fysiskt eller psykiskt krävande arbetet är”.  Raster finns det dock minimikrav på i Arbetstidslagen.

Myt 2: Tre varningar är lika med uppsägning.

Sanning: ”Nej, man kan bli uppsagd utan en varning av personliga skäl. Det beror alltså på hur arbetstagaren har uppträtt, inte på hur många varningar han eller hon har fått.”

Myt 3: En arbetstagare tar ut semester

Sanning: ”Nej, arbetsgivaren förlägger semester. Det bästa är om arbetsgivaren gör det i samråd med arbetstagaren.  Man bör sträva efter att komma överens.”

Myt 4: Det finns en anställningsform som heter projektanställning

Sanning: ”Nej, det finns det inte. De anställningsformer som finns är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och tillsvidareanställning (fast anställning)”.

Myt 5: Det är tillåtet med hur mycket övertid som helst bara man är överens med arbetstagaren.

”Nej det är fel. Arbetstidslagen tillåter högst 200 timmars övertid per kalenderår, och maximalt 48 timmar per fyra veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Om man vill överskrida det, kan arbetsgivaren söka dispens från Arbetsmiljöverket.”

(inget ansvar tas för eventuella fel eller missförstånd, allt ansvar ligger hos betraktaren)

Uppsats i arbetsrätt…..

om ca 7 veckor skall jag ha en uppsats klar i arbetsrätt. Ämnet är ”Uppsägning på grund av inkompetens”. LAS § 7 ligger till grund och likaså ett par olika domar i AD (därmed inte sagt om det är OK eller inte). Nu gäller det bara att knyta ihop påsen och försöka hålla en röd tråd. Troligen kommer det att gå in en del på personliga skäl och saklig grund. När har en arbetsgivare rätt att säga upp pga en arbetstagare saknar kompetens? De flesta arbetsgivare som har kollektivavtal har också ett avtal gällande utveckling av personalen. Då uppstår frågan; kan man säga upp någon på grund av inkompetens om man inte gett honom rätt utbildning. Var drar man gränsen? Vad förväntas arbetsgivaren respektive arbetstagaren att göra?

Innan en arbetsgivare kan säga upp någon har han också en omplaceringsskyldighet enligt LAS. Hur stark är denna om en person inte har den kompetens som krävs för att utföra ett arbete som någon betalar för?

Input och frågeställningar mottages med tacksamhet. Jag letar nu material till ämnet och ser framemot era synpunkter.

//Anders

ps……. observera att jag inte skriver denna uppsats utifrån ett fackligt perspektiv, utan ifrån ett rent akademiskt perspektiv. Fackhatten åker av när jag läser arbetsrätt.. då det endast handlar om lag och rätt…. annars blir det nog inga 15 poäng …….ds

Panik (M. Uggla)

Sitter framför TV:n och kollar in ett program,
på andra kanalen är det aktuellt och om slakten i Vietnam.
Och här är det debatt om kärnkraft och om att allting kan ta slut,
en medelålders man i grå kostym säger att redan i morron kan det börja strömma ut.
Rastlösheten brinner i min kropp,
ingenstans syns en gnutta hopp,
och i morron när jorden brinner opp,
då är det försent att söka målet i sitt liv.
Måste ut i natten, måste ut och få luft,
måste ut i natten, söka din trygga kropp,
måste ut i natten, hjälp mej, hjälp mej bort.
Inte konstigt man är rädd,
när dom varje sekund försöker få en ner på knä.
Nu är det Rapport, Studio S, Extra Magasinet och en drös av andra debattprogram,
några galningar som har tagit tusen som gisslan och ett skepp som har kapsejsat i hamn.
TV-nyheternas nyhetsrubriker om svält, hat och död,
i morgon kanske kriget kommer hem till dig,
och då är det du, du, som inte längre har nåt bröd.
Rastlösheten brinner i min kropp,
ingenstans syns en gnutta hopp,
och i morron när jorden brinner opp,
då är det försent att söka målet i sitt liv.
Måste ut i natten, måste ut och få luft,
måste ut i natten, söka din trygga kropp,
måste ut i natten, hjälp mej, hjälp mej bort.
Inte konstigt man är rädd,
när dom varje sekund försöker få en ner på knä.
Nu får det fan vara nog och det här betalar man licens för, jag slänger snart ut min helvetesmaskin,
går ut i köket häller upp en stor whiskey som jag sväljer med ett grin.
Paniken sprider sig i min tomma lägenhet,
jag känner att jag måste ut nånstans,
ut och supa till och snacka med nån vem som helst,
så jag kommer tillbaks i rätt balans.
Rastlösheten brinner i min kropp,
ingenstans syns en gnutta hopp,
och i morron när jorden brinner opp,
då är det försent att söka målet i sitt liv.
Wahhoahwah.
Måste ut i natten, måste ut och få luft,
måste ut i natten, söka din trygga kropp,
måste ut i natten, hjälp mej, hjälp mej bort.
Inte konstigt man är rädd,
när dom varje sekund försöker få en ner på knä.
Måste ut i natten, måste ut och få luft,
måste ut i natten, söka din trygga kropp,
måste ut i natten, hjälp mej, hjälp mej bort.
Inte konstigt man är rädd,
när dom varje sekund, varje sekund, varje sekund, försöker få en ner på knä.
Wahhoah, wahhoah, wahhoah, wahhoah.

Eftertext;
hmmm är det mer än trettio år sedan.. texten är lika aktuell nu som då.
Då vietnam, idag Libyen. Det är som att tiden står still.
Häller upp en stor whiskey.

Måste ut i natten, måste ut å få luft.

Arbetsrätt mitt i natten

Vem har sagt att arbetsrätt/juridik inte är roligt, spännande och intressant? Här sitter jag mellan kl 04:00 och 06:00 och försöker påbörja inlämningsuppgift nummer 7.  Vad kan vara mer spännande än att läsa om och sedan diskutera sig fram till en lösning i ett så intressant ämne som ”Kränkning av föreningsrätten”. Jo, det händer ganska ofta att förtroendevalda får sin rätt kränkt att utöva sin roll på arbetsplatsen (som tur är händer det inte hos oss). Men på mindre företag runt om i sverige är det ganska vanligt. Hur kan vi andra förtroendevalda vara med och hjälpa till och stötta?

Att jobba fackligt, stort och smått är en viktig roll i det svenska systemet. Systemet är uppbyggt kring att parterna skall vara jämnbördiga och för oss förtroendevalda kräver det en hel del. Vi måste hämta information om avtal (i första hand vårt eget kollektivavtal), lagar (MBL, LAS, FML osv), Praxis (på arbetsmarknaden) och lite mer. Glömde en viktig sak, och det är givetvis kontakter… som förtroendevald är kontakter med andra klubbar inom ens avtalsområde otroligt viktigt. Vi får aldrig glömma att även arbetsgivaren har sina kontaktnät där de tar beslut som sedan genomförs inom ett avtalsområde. Även arbetsgivarna har insett kollektivets starta sida, det är inte fel att arbeta och tillhöra ett kollektiv. Tillsammans är vi starka och kan förändra, det finns det underlag för (har själv upplevt det flertalet gånger).

Detta var nattens tankar, nu återgår jag till uppgiften om kränkning av föreningsrätten och ser om jag kan få till ett bra svar innan resten av familjen vaknar.

Human rights…. (or know your rights)

The development in Egypt the last days har really made me think about the world as such and the basic human rights. During the last 5 months i have been studying swedish labor laws at the university at my free time. This together with my deep grown feeling for what is right and what is wrong makes me wonder, what are we going and what do we as human want to do with this world during our lifetime and for our children and their children. We who temporary live on this planet today, use it as we will be he forever. I can tell you that is it not so, we all have approx 75 years to enjoy this beutiful place then someone else shall enjoy it. Do we care? No! Why? I do not know. We use the planets resurces like it would end tomorrow.

We have this short time to enjoy each other and make the best out of it. Then – out of the blue –  it is all gone. Then we might wonder, Is this it? Will there not be anything else? Sad to say, this was it my friends. But if we all enjoy what we have, care for the one we love and the people next door and the once that we meet on the street and when we travel around on this beutiful planet. If we all care for each other and make sure we all have a great time during or short stay on earth, we could all have a great time. The time is to short for injustice, fights and wars.

Ok, there might have been wars all the time on earth, BUT today when we all know so much more about everyone. Why do we fight and why can not everyone be free? I strongly belive that freedom is the key to a better world with more understanding to the one standing next to you. Say Hi to the one next to you, talk a little and you will see that they will not harm you, you are all the same.

Do not really know if the subject has anything to do with what i finally wrote. But listen to ”know your rights with The Clash” the lyrics says so much about what happens in the world.

Now enjoy the day and remember to say Hi.

And tonight my thoughs are with all the people in Egypt. Twitter is a great place to follow and give support to all our friends around the world.

/Anders

Wikileaks, Part 3

Har fått frågan var hittar man alla den dokumentation som wikileaks läcker ut? Svaret är enkelt, jag vet inte. Jag har inget eget intresse i att läsa dessa dokument och kommer inte att göra det. Mina inlägg och funderingar kring just wikileaks och hur press, politiker och åklagare hanterar detta är ur mitt sätt att resonera mycket mer intressant.

Intressanta frågeställningar (just nu är)

  • Hur lika är lagen för oss alla som lever och jobbar i Sverige?
  • Påverkar USA och deras allierade Sverige i våra moraliska och rättsliga beslut?
  • Hur fria är vi i Sverige som medborgare i förhållandet till USA och deras allierade?
  • Har sveriges riksdag och regering mandat att sälja ut svensk rättvisa till USA och deras allierade?

För mig är svaret på dessa frågor inte speciellt roligt. Jag litar inte på våra politiker, vårt rättsväsen och våra sk journalister (ok en del är bra). Sverige är en egen nation med egna regler och lagar, om nu inte USA giller dem så kan de gå och göra något annat. Om inte vi själva kan stå upp för våra regler och lagar, vem skall då göra det.

Och när vi ändå är inne på just jämlikhet och rättvisa, kan jag rekommendera den här boken.

http://www.karnevalforlag.se/bocker/jamlikhetsanden

/Anders

”Wikileaks förtjänar skydd, inte hot och attacker”

1958 skrev den unge Rupert Murdoch, ägare till Adelaide’s The News; ”I kampen mellan säkerhet och sanning, verkar det oundvikligt att sanningen alltid vinner”.

Hans observation speglade troligen hans fars, Keith Murdochs, avslöjande att australiska trupper offfrade sina liv i onödan av inkompetenta brittiska befälhavare vid Gallipolis stränder. Britterna försökte tysta honom, men Keith Murdoch lät sig inte tystas och hans beslutsamhet ledde till slutet på den katastrofala Gallipoli-kampanjen.

Nästan ett århundrade senare publicerar också Wikileaks uppgifter som måste bli offentliga.

Jag växte upp i Queensland County Town där folk var uppriktiga. De betraktade regeringen som något där det kunde förekomma korruption om man inte var vaksam. Den mörka tiden med korruption i Queenslands regering före Fitzgeralds utredning är ett bevis på vad som händer när politikerna sätter munkavle på medierna.

De här sakerna bär jag med mig. Wikileaks skapades utifrån de grundvärderingarna. Idén, som skapades i Australien, var att använda internetteknologi på ett nytt sätt för att rapportera sanningen.

Wikileaks myntade en ny slags journalistik; teknisk journalistik.

Vi arbetar tillsammans med andra mediekanaler för att nyheterna ska nå ut till folket, men också för att bevisa att det stämmer. Teknisk journalistik ger dig möjligheten att läsa nyhetsartikeln och sedan klicka vidare för att komma till dokumentet som artikeln baseras på. På så sätt kan du avgöra själv; Är avslöjandet sant? Har journalisten rapporterat korrekt?

Demokratiska samhällen behöver starka medier och Wikileaks är en del av dem.

Medierna hjälper regeringen att vara ärlig.

Wikileaks har avslöjat några hårda sanningar om krigen i Irak och Afghanistan, och släppt avslöjanden om organiserad korruption.

Människor har sagt att jag är emot krig. För att klargöra – det är jag inte. Ibland behöver länder gå ut i krig, och det är just krig. Men det finns inget värre än regeringar som ljuger för folket om dessa krig, för att sedan be samma människor att riskera sina liv och betala skatt för dessa lögner. Om ett krig är rättfärdigat, berätta då detta för befolkningen så att människor kan fatta sina egna beslut om att stödja det.

Om du har läst några av dokumenten från Irak eller Afghanistan, eller några av dokumenten från den amerikanska ambassaden, tänk på hur viktigt det är att medierna kan rapportera fritt om detta.

Wikileaks är inte ensamma om att publicera ambassadsdokumenten. Andra nyhetskanaler, som brittiska The Guardian, The New York Times, El País i Spanien och Der Spiegel i Tyskland har publicerat samma dokument.

Ändå är det Wikileaks, som samordnaren av de här grupperna, som har fått utstå flest attacker och anklagelser från den amerikanska regeringen och dess medhjälpare.

Jag har anklagats för landsförräderi, trots att jag är australiensare, inte en amerikansk medborgare. Det har kommit flertalet allvarliga samtal i USA där det talats om att jag ska ”undanröjas” av amerikanska specialstyrkor.

Sarah Palin säger att jag ska ”jagas som Osama bin Laden”, ett förslag har lagts fram för senaten som vill att jag ska betraktas som ett ”transnationellt hot”, och att jag behandlas därefter.

En rådgivare till den kanadensiske premiärministern har gått ut i tv och sagt att jag ska lönnmördas. En amerikansk bloggare har sagt att min 20-årige son här i Australien ska kidnappas och skadas bara för att komma åt mig.

Och australiensarna borde inte vara stolta över Julia Gillard och hennes regerings ovärdiga koppling till detta. De styrande i den australiska regeringen verkar vara fullt tillgänliga för USA, oavsett om det handlar om att dra in mitt australiska pass eller att spionera och trakassera människor som stöttar Wikileaks.

Den amerikanske justitiekanslern gör allt han kan för att hjälpa en amerikansk utredning som tydligt syftar till att sätta fast australiska medborgare och skeppa över dem till USA.

Premiärminister Gillard och USA:s utrikesminister Hillary Clinton har inte kritiserat andra mediekanaler med ett ord.

Det beror på att The Guardian, The New York Times och Der Spiegel är gamla och stora, medan Wikileaks fortfarande är unga och små.

Vi är ”the underdogs”. Gillards regering försöker att skjuta budbäraren eftersom man inte vill att sanningen kommer ut, vilket inkluderar information om deras egna diplomatiska- och politiska gärningar.

Har det förekommit någon respons från den australiska regeringen på det stora antal offentliga hot om våld mot mig och övrig Wikileaks-personal? Man skulle kanske kunna tro att den australiske premiärministern skulle försvara försvara sina medborgare mot sådana här saker, men det har bara varit fullständigt obekräftade anklagelser om olaglighet.

Premiärministern och särskilt justitiekanslern ska utföra sina uppgifter med värdighet och utanför striden. Tro mig, dessa två kommer att försöka rädda sina egna skinn. Det kommer de inte att göra.

Varje gång som Wikileaks publicerar sanningen om övergrepp som USA:s organ har gjort så instämmer de australiska politikerna i utrikesdepartementets bevisat falska kör: ”Ni riskerar liv! Nationell säkerhet! Ni äventyrar trupperna! Sedan säger de att det inte finns något av vikt i det som Wikileaks publicerar. Det kan inte vara både och. Vilket är det?

Det är inget av dessa båda. Wikileaks har har en fyraårig publicistisk historia. Under den tiden har vi förändrat hela regeringar, men inte en enda person, så vitt vi vet, har kommit till skada.

Men USA, med den australiska regeringens tysta medgivande, har dödat tusentals bara de senaste månaderna.

USA:s försvarsminister Robert Gates har medgett i ett brev till den amerikanska kongressen att inga känsliga underrättelsekällor eller metoder har äventyrats av avslöjandet ur de afghanska krigsanteckningarna.

Pentagon har slagit fast att det inte finns några bevis för att Wikileaks-dokumenten har lett till någon skada i Afghanistan.

NATO i Kabul har sagt till CNN att man inte har hittat en enda person i behov av skydd. Australiens utrikesdepartement har sagt samma sak. Inga australiska trupper har skadats av någonting vi har publicerat.

Men våra publiceringar har varit långt ifrån oviktiga. De amerikanska diplomatdokumenten avslöjar häpnadsväckande fakta:

USA sa åt sina diplomater att stjäla mänskligt material och information från FN-arbetare och grupper som arbetar för mänskliga rättigheter, som DNA, fingeravtryck, ögonskanning, kreditkortsnummer, internetlösenord och ID-foton, vilket strider mot nationella fördrag. Troligen kan australiska FN-diplomater vara måltavlor också.

Kung Abdullah i Saudiarabien har sagt åt USA att attackera Iran.

Tjänstemän i Jordan och Baharein vill att Irans kärnvapenprogram ska stoppas med alla tillgängliga medel.

Den brittiska Irak-utredningen ordnades så att den skulle passa amerikanska intressen.

Sverige är hemlig NATO-medlem och samarbete med amerikansk underrättelsetjänst undanhålls för riksdagen.

USA spelar tufft för att få andra länder att ta emot friade fångar från Guantanamo Bay. Barack Obama gick med på att möta den slovenske presidenten under förutsättningar att denne tog emot en fånge. Vår granne i Stilla havet, Kiribati, erbjöds miljontals dollar för att ta emot fångar.

I fallet med milstolpen kring Pentagon-dokumenten sa den amerikanska högsta domstolen: ”Bara en fri och ohämmad press kan på ett effektivt sätt exponera bedrägerier i regeringen”.

Den virvlande stormen kring Wikileaks i dag förstärker behovet av att försvara alla mediers rätt att avslöja sanningen”.”

Julian Assange
Översatt av Jessica Balksj

http://www.aftonbladet.se/debatt/article8240883.ab