Strejk – En demokratisk rättighet

Rätt att strejka har anställda i svenska företag haft sedan 1928 och företagen har haft motsvarande rätt till lockout – dvs rätt att stänga ute de anställda från jobbet Så är det fortfarande, men i övrigt är det mesta annorlunda och balansen på arbetsmarknaden är borta. Konkurrensen har gjort att företag som vill överleva måste satsa på snabba leveranser av det kunderna beställer. Det går inte längre att bygga upp stora lager. Beställning, produktion och leverans måste gå i ett.

Det gör samtidigt företagen sårbara. Blir det strejk stannar produktionen och kunder får inte det som de har beställt. Det finns inte längre några stora lager att ta ifrån.

Därför är strejker ett dödligt vapen idag. Företag kan avlivas och jobbet kan försvinna för folk som inte har med saken att skaffa. Det kan räcka med vad som kan se ut som ”begränsade stridsåtgärder”

Vill du läsa mer? Här är länken http://www.kurt.nu/bocker_text/strejk.html