Gamla bilder

Här är scannade diabilder.

Anders

Uno och Anders

dia1-0007

dia1-0009

dia1-0011

dia1-0012

dia1-0013

dia2-0022

dia2-0025

dia3-0001

dia3-00031

dia3-0004

dia3-0007

dia3-0010

dia3-0024

dia3-00271