Jämlikhetsanden, vilket samhälle vill du leva i……

”Att släppa loss storbolagen och låta vinstmotivet löpa amok är inget bra recept för att skapa en drägligare värld.” Tom Scholtz, intervju med Sierra Club.

”Fattigdom är inte detsamma som att inneha en viss liten mängd tillhörigheter. Inte heller är fattigdom bara en relation mellan mål och medel. Framför allt är fattigdom en relation mellan människor. det handlar om social status…. Den har vuxit fram som en förhatlig klass klyfta.” Marshal Sahlins, Stone Age Economics.

Första sommarboken som jag har läst är Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Picket. Boken i sig är en sammanfattning av en massa undersökningar och statistik som gjorts av hur jämnlikhet eller snarare bristen på den påverkar hur vi lever och hur vi mår. Boken tar upp sjukdomar, utbildningar, förväntad livslängd och mycket mera. Det har varit en intressant läsning.

Richard och Kate tar läsaren igenom många olika scenarion som inträffar i vårt moderna samhälle.
– Den förväntade livslängden öker inte för samhällen med hög nationalinkomst per person, utan endast för de samhällen med låg nationalinkomst.
– Bland de rika länder har hälsorelaterade och sociala problem ett nära samband med ojämlikhet
– Hälsorelaterade och sociala problem har endast ett svagt samband med den genomsnittliga nationalinkomsten per person bland rika länder.
– I mer jämlika länder är andelen som instämmer i att man kan lita på de flesta människor högre.
– Kvinnors status är högra i länder med låga inkomstskillnader, där jämlikheten är större.
– Länder med låg inkomstskillnad ger högre bidrag
– I mer ojämlika länder lider fler av psykisk ohälsa
– I mer ojämlika länder är användningen av illegala droger vanligare än i mer jämnlika länder.
– I mer ojämlika länder är fler barn överviktiga
– I mer ojämlika länder är fler vuxna feta
– I mer ojämlika länder är femtonåringarnas resultat i matematik och läsförmåga sämre
– i mer ojämlika länder är antal tonårsfödslar fler.
– I mer ojämlika läner är mord vanligare
– I mer ojämlika länder är mobbning och konflikter mellan barn vanligare
– I mer ojämlika länder sitter fler i fängelse
– I mer ojämlika länder är den sociala rörligheten lägre
– I mer ojämlika länder är hälsorelaterade och sociala problem vanligare
– I mer jämlika länder återvinner man högra andel av sitt avfall

Länder med starka fackföreningar som jobbar för arbetarna och med att skapa större jämlikhet samt minska klassklyforna, i dess länder har man kommit längre med jämlikhet och i dessa länder är det också mindre ojämlikt och därmed mindre sociala problem. Det måste också finnas en politisk vilja att skapa ett samhälle med förutsättningar för alla. Politiker och fackföreningar kan göra effektiva insatser för att skapa fler och mindre ojämlika samhällen.

Tyvärr går Sverige idag med bland annat ändrade regler för arbetslösa och sjuka, mot ett samhälle som snart kommer att få ta del av de olika problem som finns i mer ojämlika samhällen än vad Sverige är idag. Frågan för mig är hur vill vi leva i Sverige? Ett mer jämlikt samhälle, är också ett betydligt tryggare samhälle. Ett samhälle med mindre brott och där fler kan ta del av den välfärd som samhället erbjuder. Hur vill du ha det?

För dig som är intresserad av att veta mer om jämlikheten och hur den påverkar våra samhällen, kan jag rekommendera boken Jämlikhetsanden.