Ljuset i tunneln…..

Nu kan jag äntligen se ljuset i tunneln. En grov uppskattning just nu är att det är ca 10-15 timmars jobb kvar innan uppsatsen är klar att lämnas in.

1) gå igenom fotnöter/källor/domar/offentliga utredningar/litteratur
2) skriva slutsatser för respektiva kapitel och för hela uppsatsen, samt diskussion kring ämnet
3) rättstava och läsa igenom
4) sista rättelserna.

Så ser jag på detta, nu är det bara och hålla tummarna och hoppas att det håller hela vägen fram till den 23 maj. Den dagen skall det tryckas på SEND-knappen i outlook.. the way of no return…

Sen är det sommarlov, nästan iaf. … 🙂

Sliter snart av mig håret…

Att skriva uppsats och att göra det bra, tar betydligt mer tid än man tror. Då skall man veta att jag jobbar fulltid och har två barn. Så efter jobb och att barnen lagt sig, DÅ börjar jobbet med uppsatsen, och den skall snart vara klar.
Hur går det då? Det går framåt, men det kunde gått mycket bättre… men å andra sidan har jag skickat in tentamen som jag trodde var icke godkända som var mer än väl godkända, så man kanske inte skall ge upp allt hoppet innan den 31 maj 2011..

Strejk – En demokratisk rättighet

Rätt att strejka har anställda i svenska företag haft sedan 1928 och företagen har haft motsvarande rätt till lockout – dvs rätt att stänga ute de anställda från jobbet Så är det fortfarande, men i övrigt är det mesta annorlunda och balansen på arbetsmarknaden är borta. Konkurrensen har gjort att företag som vill överleva måste satsa på snabba leveranser av det kunderna beställer. Det går inte längre att bygga upp stora lager. Beställning, produktion och leverans måste gå i ett.

Det gör samtidigt företagen sårbara. Blir det strejk stannar produktionen och kunder får inte det som de har beställt. Det finns inte längre några stora lager att ta ifrån.

Därför är strejker ett dödligt vapen idag. Företag kan avlivas och jobbet kan försvinna för folk som inte har med saken att skaffa. Det kan räcka med vad som kan se ut som ”begränsade stridsåtgärder”

Vill du läsa mer? Här är länken http://www.kurt.nu/bocker_text/strejk.html

Fem myter om arbetsrätten!

Tror du att tre varningar leder till uppsägning? Då har någon lurat dig. Här är fler myter inom arbetsrätten.

Myt 1: Alla medarbetare har rätt till 5 minuters paus varje timme.

Sanning: ”Nej, någon sådan regel finns inte i arbetsrätten. Antalet pauser och längden på dem beror på hur fysiskt eller psykiskt krävande arbetet är”.  Raster finns det dock minimikrav på i Arbetstidslagen.

Myt 2: Tre varningar är lika med uppsägning.

Sanning: ”Nej, man kan bli uppsagd utan en varning av personliga skäl. Det beror alltså på hur arbetstagaren har uppträtt, inte på hur många varningar han eller hon har fått.”

Myt 3: En arbetstagare tar ut semester

Sanning: ”Nej, arbetsgivaren förlägger semester. Det bästa är om arbetsgivaren gör det i samråd med arbetstagaren.  Man bör sträva efter att komma överens.”

Myt 4: Det finns en anställningsform som heter projektanställning

Sanning: ”Nej, det finns det inte. De anställningsformer som finns är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och tillsvidareanställning (fast anställning)”.

Myt 5: Det är tillåtet med hur mycket övertid som helst bara man är överens med arbetstagaren.

”Nej det är fel. Arbetstidslagen tillåter högst 200 timmars övertid per kalenderår, och maximalt 48 timmar per fyra veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Om man vill överskrida det, kan arbetsgivaren söka dispens från Arbetsmiljöverket.”

(inget ansvar tas för eventuella fel eller missförstånd, allt ansvar ligger hos betraktaren)

Uppsats i arbetsrätt…..

om ca 7 veckor skall jag ha en uppsats klar i arbetsrätt. Ämnet är ”Uppsägning på grund av inkompetens”. LAS § 7 ligger till grund och likaså ett par olika domar i AD (därmed inte sagt om det är OK eller inte). Nu gäller det bara att knyta ihop påsen och försöka hålla en röd tråd. Troligen kommer det att gå in en del på personliga skäl och saklig grund. När har en arbetsgivare rätt att säga upp pga en arbetstagare saknar kompetens? De flesta arbetsgivare som har kollektivavtal har också ett avtal gällande utveckling av personalen. Då uppstår frågan; kan man säga upp någon på grund av inkompetens om man inte gett honom rätt utbildning. Var drar man gränsen? Vad förväntas arbetsgivaren respektive arbetstagaren att göra?

Innan en arbetsgivare kan säga upp någon har han också en omplaceringsskyldighet enligt LAS. Hur stark är denna om en person inte har den kompetens som krävs för att utföra ett arbete som någon betalar för?

Input och frågeställningar mottages med tacksamhet. Jag letar nu material till ämnet och ser framemot era synpunkter.

//Anders

ps……. observera att jag inte skriver denna uppsats utifrån ett fackligt perspektiv, utan ifrån ett rent akademiskt perspektiv. Fackhatten åker av när jag läser arbetsrätt.. då det endast handlar om lag och rätt…. annars blir det nog inga 15 poäng …….ds

Arbetsrätt mitt i natten

Vem har sagt att arbetsrätt/juridik inte är roligt, spännande och intressant? Här sitter jag mellan kl 04:00 och 06:00 och försöker påbörja inlämningsuppgift nummer 7.  Vad kan vara mer spännande än att läsa om och sedan diskutera sig fram till en lösning i ett så intressant ämne som ”Kränkning av föreningsrätten”. Jo, det händer ganska ofta att förtroendevalda får sin rätt kränkt att utöva sin roll på arbetsplatsen (som tur är händer det inte hos oss). Men på mindre företag runt om i sverige är det ganska vanligt. Hur kan vi andra förtroendevalda vara med och hjälpa till och stötta?

Att jobba fackligt, stort och smått är en viktig roll i det svenska systemet. Systemet är uppbyggt kring att parterna skall vara jämnbördiga och för oss förtroendevalda kräver det en hel del. Vi måste hämta information om avtal (i första hand vårt eget kollektivavtal), lagar (MBL, LAS, FML osv), Praxis (på arbetsmarknaden) och lite mer. Glömde en viktig sak, och det är givetvis kontakter… som förtroendevald är kontakter med andra klubbar inom ens avtalsområde otroligt viktigt. Vi får aldrig glömma att även arbetsgivaren har sina kontaktnät där de tar beslut som sedan genomförs inom ett avtalsområde. Även arbetsgivarna har insett kollektivets starta sida, det är inte fel att arbeta och tillhöra ett kollektiv. Tillsammans är vi starka och kan förändra, det finns det underlag för (har själv upplevt det flertalet gånger).

Detta var nattens tankar, nu återgår jag till uppgiften om kränkning av föreningsrätten och ser om jag kan få till ett bra svar innan resten av familjen vaknar.